Važne informacije

 
 

Svrha ProtecTHOR token-a je da omogući pristup ProtecTHOR.me platformi kako bi se koristile digitalne usluge koje su tamo ponuđene. ProtecTHOR token prvenstveno služi kao valuta digitalnog brenda kako bi se osigurala razmjena usluga, roba i proizvoda unutar ekosistema ProtecTHOR.me.
Kupovina uslužnog paketa, posjedovanje i prijem token-a odobrava pravo pristupa digitalnoj platformi ProtecTHOR.me za usluge i da djeluje kao sredstvo plaćanja u okviru ekosistema ProtecTHOR.me. Sa sticanjem poslovnog paketa, s druge strane, pravo vlasništva ili u budućnosti ne može biti povezano sa ProjecTHOR-om DOO.
Takođe vlasnik protecThor token-a ne dobija nikakve dugove za buduće prihode, distribuciju ili prava intelektualne svojine ili bilo koji drugi oblik materijalnog učešća u ekosistemu ili kompaniji Projector D.O.O koja posluje ovim ekosistemom ili njegovim podružnicama.

Da bi kompanija i token mogli da rastu zajedno, token prima određenu unutrašnju vrijednost čak i prije IPO-a. Ovo ćemo omogućiti sa različitim investicijama u različitim oblastima, u okviru stvarne ekonomije, a ekvivalentni rezultat će biti ravnomjerno raspoređen na broj ProtecTHOR token-a.

Potencijalni kupac stiče uslužni paket, koji pruža pristup ekosistemu ProtecTHOR i upotrebljivosti na različitim aplikacijama. Samo uz odobrenje ProtecTHOR token-a za javno trgovanje na najmanje jednoj kripto berzi (planiranoj za proljeće 2019), učesniku će biti dozvoljeno slobodno trgovanje token-om.

Kompanija izričito navodi da kupovina paketa podrazumijeva značajne rizike, koji su detaljno opisani u obavještenjima o rizicima i opštim uslovima korištenja, a za koje društvo ne može garantovati.

 
Anmelden