Ulcinj

Ulcinj je prvi veliki grad na Jadranu nakon prolaska kroz Otrantska vrata, centar velikog i plodnog zaleđa koje se proteže do Skadarskog jezera i planine Rumije, ugodno mjesto za življenje i još prijatnije za turiste.

 

Čitava površina opštine od 255 km2 jedinstven je primjer ljepote: najduže pješčane plaže u Evropi, kristalno čisto more, zelenooka rijeka Bojana, prekrasno Šasko jezero, stoljetna Maslinada, bujna vegetacija.

Ulcinjsko područje karakteriše jadranska varijanta mediteranske klime i suptropska vegetacija. Ulcinj ima izrazito povoljnu klimu pa se u tom pogledu može porediti sa najčuvenijim turističkim centrima na Sredozemlju. Ono što ga posebno karakteriše jeste činjenica da je ovo grad sa najviše sunčanih sati na Jadranu. Prosječna godišnja insolacija u Ulcinju je 218 dana, odnosno 2706 časova godišnje ili 7,4 čas/dan. Ulcinj je poznato klimatsko ljetovalište i zimovalište. Srednja godišnja temperatura je 16,5 C što znači da je Ulcinj topliji od mnogih primorskih mjesta.

Iako su ljeta žarka i topla, zbog stalnog strujanja vazduha, odnosno duvanja veoma prijatnog vjetra maestral, u hladu Borove šume je izuzetno ugodno čak i tokom najtoplijih dana u julu i avgustu. Zbog močvarnog područja u zaleđu Velike plaže i na Solani, Ulcinj je baza za hiljade ptica. Samo se u zimskim mjesecima na Solani registruje preko 20 hiljada ptica, uglavnom iz roda šljukarica. Na solani, zimuju i pelikani, čaplje, patke, kormorani, ptice grabljivice i pjevačice. Ulcinj se nalazi na krajnje južnom dijelu jadranskog primorja. Ovaj prostor se nalazi između 19*22’30” i 19*8’30” i 41*5’6” sjeverne geografske širine i pripada ivičnoj suptropskoj zoni evropskog sredozemlja. Južnim dijelom u dužini od 30 km izlazi na rijeku Bojanu. U centralnom dijelu je Šasko jezero a u zaleđu opštine masiv planine Rumije. Čitava površina od 255km2 jedinstven je primjer ljepote: beskrajne pješčane plaže, more, rijeka, jezero, planine, bujna vegetacija…

Klima

 

Ulcinjsko područje karakteriše jadranska varijanta mediteranske klime i suptropska vegetacija. Ulcinj ima izrazito povoljnu klimu pa se u tom pogledu može porediti sa najčuvenijim mediteranskim turističkim centrima. Ulcinj je klimatski odlično ljetovalište i zimovalište. Srednja godišnja temperatura je 16*C i Ulcinj je topliji od mnogih primorskih mjesta. Iako su ljeta žarka i topla, zbog stalnog strujanja vazduha nema mnogo pregrijanih dana. Najhladniji mjesec je januar sa višegodišnjim prosjekom 8,6*C, a najtopliji jul sa 26,3*C. Srednja dnevna temperatura mjerena u 13 časova iznosi 18,5*C. Srednja temperatura vazduha po godišnjim dobima iznosi: zima 9,6*C, proljeće 14,5*C, ljeto 24,4*C, jesen 17,5*C. Apsolutna maksimalna temperatura je 38,5*C u juli, apsolutna minimalna temperatura iznosi 8,4*C u januaru.

Temperatura vazduha u Ulcinju je pogodna za sunčanje i kupanje, traje 6 mjeseci, od maja do oktobra, a takođe u tom periodu odgovarajuća je i temperatura mora.

Insolacija

 

Ulcinj spada u najsunčanija mjesta jadranskog primorja. Prosječno godišnje sijanje sunca u Ulcinju je 218 dana, a to je prosječno 2.706 časova godišnje ili 7,4 čas/dan. U toku ljeta Ulcinj ima najviše sunčanih sati – 11, časova dnevno. Južno primorje, gdje spada i Ulcinj, smatra se najvedrijim područjem Sredozemlja. Najkarakterističniji vjetrovi su bura, jugo i maestral. Bura duva iz sjeveroistočnog pravca u poznu jesen i zimu i hladan je vjetar. Jugo se javlja u periodu jeseni, zime, proljeća i donosi kišu, a na moru stvara velike talase. Maestral dolazi iz zapadnog i jugozapadnog smjera, to je prijatan vjetar jer donosi osvježenje od vrućina u najtoplijim ljetnjim satima. Najveći intenzitet 10m/sec. ima između 14-15 časova. Zbog uticaja maestrala, ljeto ima malo sparnih i pregrijanih dana.

Padavine su isključivo u obliku kiše a srednja visina iznosi 1344mm/m2.

Vegetacija

Drugi pojas: kesten, nar, loza, i žitarice i treći pojas kruška, jabuka, šljive i dr., primorski pojas posebno krase borovi agave, palme, i druge ukrasne biljke.

Budući da Ulcinj posjeduje velike površine poljoprivrednog zemljišta, čistu i nezagađenu okolinu od indusrije ili bilo čega koje vredno stanovništvo valarizuje proizvodnjom ekološke hrane čini ga prepoznatljivim na turističkom tržištu. Ulcinjski poljoprivredni proizvodi (lubenica, mandarina, narandža, kivi, smokva, nar kao i paprika i paradajz i dr) popunili su tržišta jugoslovenskih republika, Hrvatske, Slovenije, BIH kao i Srbije i dr.

Poljoprivreda


Svi ti proizvodi, kombinovani sa raznom ribom svježe ulovljenom u moru, rijeci Bojani ili jezeru od ruku vrijednih ulcinjskih ribolovaca i domaćom rakijom i vinom, čine prepoznatljivom ulcinjsku trpezu, a ruke vještih i iskusnih kuvara nedaleko čuvenu ulcinjsku kuhinju, sa domaćim specijalitetima, koje sa osmjehom i umijećem usluženu od iskusnih konobara ne ostavljaju nikoga ravnodušnim.

Prirodne ljepote

Opisati prirodne ljepote Ulcinja može biti samo pokušaj na kome ćemo i ostati. Priroda je bila veoma darežljiva prema ovom dijelu jadranske obale, sastavivši na sebi svojstven način koloritan mozaik kontrasta i posebne privlačnosti.

Priroda kao da je odavno proučila raznolikost prohtjeva i želja savremenog čovjeka za dodir i druženje s njom, netaknutom i zdravom, poklonila je ovom kraju: tamnoplavo čisto more, zelenooku rijeku Bojanu i ostrvo Adu na njenom ušću, bogato Šasko jezero, dugovječnu maslinadu, predivnu uvalu Valdanos, ljekovite izvore, opojnu borovu šumu i nadaleko čuvene pješane plaže.

Poneseni ljepotama ovoga grada mnogi umjetnici su inspirisani za svoja umjetnička djela a mnogi su egzotiku prirode prenijeli i na filmska platna kao poznati režiseri Živko Nikolić, Dušan Vukotić, u filmovima “Dugi brodovi”, “Sedmi kontinent”, “Ljepota poroka”, I dr.

 

Prelijepe pješčane plaže su znak raspoznavanja i simbol izuzetnosti Ulcinja. Najveća od njih oko 13 km dugačka i široka prosječno 50m, je Velika plaža koja se proteže u pravcu sjeverozapad – jugoistok u blagom luku od uvale Porta Milena do ušća Bojane.

Udaljena je od centra grada 4km. Zamahom izgradnje posebno od zemljotresa 1979.god. spojen je uži dio grada sa tom plažom i Štojem velikim i modernim kućama koje predstavljaju veliki smještajni potencijal za sve zahtjeve turista. Cijela ova plaža je od finog pijeska bjeličasto – sive boje, veličine zrnaca 0,1 do 0,5mm. Takvog sastava je i dno plićaka i kupališnog prostora, pa je kupanje izuzetno zadovoljstvo, pogodno za starije osobe, a za mališane prava radost.

Zdravsteni turizam

Ulcinj sa svojim izuzetnim prirodnim faktorima, čistim i bistrim morem, ljekovitim pješčanim plažama, sumpornom mineralnom vodom, ljekovitim blatom, morskom soli i njenim matičnim lužinama, blagom nadražajnom primorskom klimom, prirodno je lječilište izuzetnih osobina, poznato u svijetu.

Bernhard Nocht, direktor Instituta za tropske bolesti u Hamburgu, prilikom boravka u Ulcinj 1925.godine rekao je “U životu nijesam vidio mjesto prebogato zvijezdama kao što to ima Ulcinj”. Vrijednost ovog podneblja je za čovječiji organizam velika i raznovrsna, a prof dr. Lemoh (Lemoch), predsjednik Evropske lige za reumatizam, boraveći u Ulcinju 1964. rekao je: “Ulcinj u terapeutskom smislu ima veliku budućnost”. Naučnik svjetskog glasa Mihajlo Pupin, juna 1919.god. preko svog izaslanika, tražio od Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Crne Gore dozvolu za otvaranje sanatarijuma za boravak i liječenje određenih stanja i oboljenja.

Sve ovo su razlozi da 1992.god. ukazom Kraljevine Jugoslavije, Ulcinj bude proglašen za “banjsko i klimatsko lječilište”. Prednosti ulcinjske klime su opredjeljući faktor života i boravka u njemu, a temperatura mora čini optimalnim mogućnosti kupanja u morskoj vodi oko 6 mjeseci, od maja do oktobra. Providnost vode ljeti je do 38m a na pučini ispred Ulcinja izmjerena je najveća providnost vode na Jadranskom moru - 56m.

 

Dugi ljekoviti faktori su pijesak na plažama, koji je veoma čist, neobično sitan, nema ni najmanjih primjesa zemlje, mulja, organskih materijala idr., budući da Ulcinj ima nezagađenu okolinu, bez ikakvih industrijskih postrojenja i dr. Po hemijskom sastavu Ulcinjski pijesak ima oko 30 mineralnih sastojaka a koji su biološki vrlo aktivni.

Sadrži blagu radioaktivnost što ga čini vrlo pogodnim za primjenu u medicinske svrhe, naročito kod oboljenja organa za kretanje i kičme, reumatizma, diskopatije, išijalgija kao i stanja nakon povreda ovih organa. Dugi ljekoviti faktori su pijesak na plažama, koji je veoma čist, neobično sitan, nema ni najmanjih primjesa zemlje, mulja, organskih materijala idr., budući da Ulcinj ima nezagađenu okolinu, bez ikakvih industrijskih postrojenja i dr. Po hemijskom sastavu Ulcinjski pijesak ima oko 30 mineralnih sastojaka a koji su biološki vrlo aktivni. Sadrži blagu radioaktivnost što ga čini vrlo pogodnim za primjenu u medicinske svrhe, naročito kod oboljenja organa za kretanje i kičme, reumatizma, diskopatije, išijalgija kao i stanja nakon povreda ovih organa. Sumporna voda koja izvire pored samog mora na ženskoj plaži ima “čudotvorna” ljekovita svojstva. Tvrdi se da ova voda blagotvorno utiče naročito na nerotkinje. Po mineralnom sastavu je vrlo bogata. Mineralno blato (peloid) se prostire oko bazena Ulcinjske solane udaljen oko 2km od mora. Naučna ispitivanja ovog blata potvrđuju da je ono po svojim ljekovitim svojstvima jedno od najkvalitetnijih do sada pronađenih i istraživanih na Jadranu. Neprečišćena morska so dobijena iz bazena morske solane u Ulcinju ima “koncentrovano more”, kome dodatkom obične vode možemo i u kućnim uslovima dobiti sve mogućnosti za liječenje koje pruža morska voda a pogodno je naročito za liječenje reumatizma i oboljenja organa za kretanje. Svi ovi faktori negdje mogu zamijeniti lijekove a negdje se uz njih postižu bolji i dugotrajni rezultati. Ovih prirodnih činioca rijetko gdje se može naći ovoliko na jednom mjestu.