Montenegro

Zemlja na Balkanskom poluotoku

Napomena: Crna Gora je samo zemlja kandidat za članstvo u EU i NIJE članica EURO zone. Zemlja ima jednu od najnižih poreskih stopa u Evropi i važi za lokaciju sa atraktivnim stimulativnim programima. Crna Gora je od 2002 koristila EURO - a prije toga DEUTSCHE MARK - kao službeno sredstvo plaćanja zbog svoje stabilnosti. Dva jednostavna numerička pokazatelja jasno stavljaju do znanja da, uprkos maloj veličini, bivša jugoslovenska država Crna Gora, pored svoje bogate prirode, ima i preduzetnički karakter:

  • Sa oko 14.000 kvadratnih kilometara, zemlja je veličine Šlezvig-Holštajna
  • Sa populacijom od 650 000 stanovnika.
Prostor bogat planinama, jezerima, šumama, ravnicama,rijekama, morem, pruža mogućnost za inovacije, izazove i nove ideje - pa je pravo mjesto za našu kompaniju, PROJEKTOR DOO.

Ekonomska situacija

 

U Crnoj Gori dominira sektor usluga, koji čini oko 70% bruto domaćeg proizvoda. Turistički sektor je godinama pokazivao visoke stope rasta. Brojni hoteli su privatizovani, modernizovani i obnovljeni. Visoke stope rasta broja posjetilaca, posebno u ljetnjoj turističkoj sezoni, su značajne.

Nakon krize u 2012. godini, ekonomija se oporavila prilično brzo, stabilizirala i dostizala jedan od najviših stopa rasta u Evropi. Sektor turizma i energetike su žarioci budućeg ekonomskog razvoja. U ovim oblastima izvršene su izmjene i dopune zakona. Zemlja teži napraviti značajane promjene u smjeru pristupanja EU, ali, prema našim informacijama, neće biti u mogućnosti da se pridruži prije 2024. Ovaj podatak je interesantan i otvara mnogo mogućnosti i prilika u svijetu biznisa.

Prosječni prihod je porastao na više od 480 € / mjesečno neto.

Crna Gora se pridružila Međunarodnoj banci od svoje nezavisnosti 2006. godine, uključujući Svjetsku banku i MMF. U aprilu 2012, Crna Gora je postala punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije, a 2017. se pridružila NATO savezu.