Mining

Mining (rudarenje) je proces provjere transakcija i njihovo sastavljanje u blokove. Ovaj proces zahtjeva visoke računske performanse i energiju.

 

Verifikacija, je jednostavan proces. Kako bi motivisali učesnike da učestvuju u ovom procesu, određeni broj bitcoin-a se pripisuje Node-u koji prvi rješava zadatak (Coinbase transakcija).

Ovaj kredit je prva transakcija novog bloka. Teškoća zadatka i njegova verifikacija mogu se uporediti sa ukrštenicom ili sudoku zadatkom. Potrebna je kompleksna računska operacija kako bi se riješio određeni zadatak, ali je relativno lako provjeriti rješenje. Druga motivacija za podršku rudarskom procesu su naknade za transakcije iz uključenih transakcija, koje će se također pripisati rudaru kada se blok uspješno iskopa.

parallax background

Kontejner Mining

Kroz Koncept Mining kontejnera, omogućavamo našim kupcima da kupe rudarski hardver naših mining kontejnera. U neprekidnom mining-u topli vazduh predstavlja veliki problem pa se zbog toga otprilike 150 uređaja i preko 1000 grafičkih kartica moraju adekvatno hladiti, kako bi zadržali optimalne performanse.

Sistem ventilacije razvijen za ovu svrhu sastoji se od dva ventilatora, koji zajedno snabdijevaju dovod i odvod vazduha. Dakle, ovo omogućava neprekidnu cirkulaciju vazduha radi simulacije optimalnih temperaturnih uslova za mining. Kontejneri su odvojeni 70 cm od zemlje kako bi bili sigurni u slučaju mogućih poplava. Pored toga, kontejneri su opremljeni individualnim sistemom za nadzor i kontrolu kako bi se garantovao neprekidan i nesmetan rad. Kupovinom fotonaponskih sistema i hidroelektrana možemo dobiti naročito povoljnu cijenu električne energije i time ponuditi mining po najprofitabilnijoj tržišnoj cijeni. Stoga je moguće ponuditi korisnicima realističan i što je brži ROI (Return on Invest). 50% dobiti od prodaje rudarskog hardvera, kao i kupovina sopstvenog rudarskog hardvera i koristi se za kupovinu PTX-a na tržište i smanjenje snabdijevanja.