ProtecTHOR - prvi svoje vrste

Za razliku od većine tokena, koncept ProtecTHOR-a (PTX) nije zasnovan na ideji da se kreira ili razvije nova tehnologija, a potom da se ostvari u stvarnoj ekonomiji - ProtecTHOR podjednako koristi prednosti Ethereum Blockchain-a i Smart Contracts zajedno sa resursima stvarne ekonomije, kako bi se stvorila sigurna, fundamentalna i dugoročna vrijednost. Dobar rezultat se distribuira proporcionalno na broj naših protecTHOR tokena i neizbježno će dovesti do održivog korporativnog rezultata u srednjem i dugom roku.

Broj ProtecTHOR-a je ograničen na 1.000.000.000 PTX.

Da bismo obezbedili praktičnu upotrebu ProtecTHOR Tokena, pružamo fleksibilan i jednostavan sistem za ispunjavanje sledećih uslova:

 
Na tržište će biti pušteno 730.000.000 PTX tokena.

Distribucija tokena

PTX tokeni se izdaju u 5 intervala (R1 do R5) *:
  • R1 - 27.07.2018 do 15.08.2018 u 13:00 CEST 50 miliona 66% 0%
  • R2 - 15.08.2018 do 31.10.2018 u 00:00 CEST 130 miliona 100% 0%
  • R3 - 01.11.2018 do 20.01.2018 u 00:00 sati CEWT 150 miliona 100% 100%
  • R4 - 21.01.2018 do 31.01.2019 u 00:00 sati CEWT 200 miliona 100% 100%
  • R5 - 01.02.2019 bis 31.03.2019 u 00:00 sati CEWT 200 miliona 100% 100%
*Navedena ponuda je ograničena na 730,000,000.00 PTX tokena i još uvek je dostupna u trenutku izdavanja.
 

Ende der Ausgaberunde R3:

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Stvarna ekonomija kao osnova

Uspostavljanje projekta zavisi uglavnom od eksternih uslova kao što su lokacija, infrastruktura, postojeća radna snaga, valutna stabilnost, fiskalni zakoni i lokalna mreža.

Namjerno smo odabrali Crnu Goru, malu, ambicioznu zemlju kandidata za članstvo u EU, jer ova lokacija ispunjava sve uslove i preduslove za sigurnu, uspješnu i profitabilnu implementaciju strateški odabranih projekata.

 
 


Važno:

Ne obećavamo zaradu i druge vrste profita. Ne upravljamo sredstvima, niti ulažemo sredstva u ime klijenata. ProtecTHOR token ne bi trebao biti investicija i ne pravimo nikakav povraćaj sredstava niti vrijednosti: prospekt našeg utility paketa, u zavisnosti od paketa, klijent dobija unaprijed definirani broj besplatnog ProtecTHOR-a kao zahvalnost za podršku našem korporativnom razvoju. ProtecThor token-i se nalaze na PTX novčaniku na našem backoffice-u.

Ove izjave ne predstavljaju mišljenje o preporuci za kupovinu i nisu dio toga. Ne može posotojati nikakvo uvjerenje da će ciljevi i implementacija projekta ProtecTHOR biti postignuta na opisan način. Dobici i povratak ne mogu i ne smeju biti zagarantovani zakonom; takođe je moguće da neće biti dobitaka. Takođe postoji rizik od ukupnog gubitka. Mi smo start-up kompanija čije se finansiranje prvo mora osigurati, što prirodno donosi rizike. Navedeno treba uzeti u obzir prilikom odluke o kupovini naših paketa.

Anmelden